Mzdový servis
Personalistika a mzdy , předmětem této služby jsou standarttním rozsahu tyto činnosti
   
přihlašování nově vzniklé organizace u sociální správy a zdravotních pojišťoven
přihlašování nově nastupujících zaměstnanců
měsíční výpočet hrubé mzdy,odvodů na sociální a zdravotní pojištění a zálohy na
  daň z příjmů ze závislé činnosti
zpracování měsíčních výplatních listin zaměstnanců
zpracování měsíčních přehledů vyměřovacích základů
čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
zpracování a vedení mzdových listů
průběžné vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení zaměstnanců
zpracování vyúčtování daně a daně z příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců
odhlašování odcházejících zaměstnanců u sociální správy a zdravotních pojišťoven
zpracování zápočtových listů odcházejících zaměstnanců
odhlašování zanikající organizace u sociální správy a zdravotních pojišťoven
 
 
V případě zájmu klienta poskytujeme tyto služby
   
zastupování klienta při kontrolách na sociální správě a zdravotních pojišťovnách
zastupování klienta při mzdových kontrolách na finančním úřadě
zpracování měsíčních hromadných platebních příkazů k platbám mezd a odvodů
vypracování pracovních smluv a dohod
vypracování dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědí z pracovního
  poměru
sledování termínů povinných školení
.... a další činnosti přímo související se zpracováním mzdové agendy


 

 


ON LINE
objednávka

 

 
Jana Bergmanová
Libuň 184
507 15 Libuň
   
TEL  : +420 493 591 156
GSM : +420 603 809 142
E-mail : ucetnictvi@bergmanova.cz
   
www.bergmanova.cz