ON LINE
objednávka

 

Ostatní služby
 
Ostatní služby, předmětem této služby jsou tyto činnosti
   
daňová poradenství
zastupování před úřady
účetní poradenství
dohled nad klientem
seznamování klienta se změnami v právním předpisech
jednorázové zpracování daňové evidence (výkazu o majetku a závazcích,výkaz
  příjmů a výdajů)
jednorázové zpracování závěrky v účetnictví ve zkráceném a plném rozsahu ,
  (rozvrh,výkaz zisku a ztrát ,příloha)
zpracování podkladů k žádostem o úvěr včetně podnikatelského záměru
zpracování podkladů pro potřeby leasingu
kontrolní činnost , rekonstrukce účetnictví a daňové evidence
 .. a ostatní služby související s podnikatelskou činnosti
 
Jana Bergmanová
Libuň 184
507 15 Libuň
   
TEL  : +420 493 591 156
GSM : +420 603 809 142
E-mail : ucetnictvi@bergmanova.cz
   
www.bergmanova.cz