ON LINE
objednávka

 

Vedení podvojného účetnictví
 
Podvojné účetnictví , předmětem této služby jsou při standardním rozsahu tyto činnosti
   
zpracování účetní osnovy
zaúčtování všech účetních dokladů
vedení účetního deníku
vedení hlavní knihy
vedení pokladní knihy
vedení knih pohledávek a závazků
sledování sald jednotlivých účtů
vedení knihy investičního majetku a drobného majetku
zpracování přiznání k DPH a záznamní povinnost u plátců
tisk konečných verzí zpracovaných knih
 
 
V případě zájmu klienta poskytujeme také tyto služby
   
vedení skladového hospodářství
tisk faktur
provedení inventarizace
zpracování knihy denních tržeb
pravidelný svoz dokladů
zpětná rekonstrukce účetnictví
rekonstrukce účetnictví předešlých období
silniční daň,ostatní daně
 
Jana Bergmanová
Libuň 184
507 15 Libuň
   
TEL  : +420 493 591 156
GSM : +420 603 809 142
E-mail : ucetnictvi@bergmanova.cz
   
www.bergmanova.cz